فروش عمده

فروش عمده برنج

  • در خرید عمده، هر قدر وزن برنج بیشتری وارد شود، قیمت برای هر کیلو ارزان تر محاسبه می شود.
  • قیمت: 0 تومان